Colofon

 

Redactie:

 

Jean Andries, Veronique Baudrez, Wendy Boone, Ansje Brassine, Filip Buekens, Bart Coopman, Sylvie Dehasque, Juliaan Deleebeeck, Katia De Vreese, Alain Dierickx, Alex Lauwens, Veerle Mollekens, Marijke Pots, Laura Schoevaers, Fernand VanderAerschot, Rudy Van Geel, Kim Willems.

 

 

 

Hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever

Marijke Pots

Eindredactie

Alain Dierickx

Alex Lauwens

Nadine Rozsa

Layout

Ansje Brassine

Social media

Laura Schoevaers

Lisa Schoevaers

Illustrator

Rudy Moens (Rumo)

Advertentiewerving

Jean Andries

Webmaster

Chris Vandekerckhove